jump to content

עמותות ומוסדות ציבור

רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור

מעונות ומשפחתונים בעלי סמל ממשרד העבודה והרווחה- תקציב למימון העלויות הקבועות

על מנת לסייע למעונות ולמשפחתונים בעת הגבלת הפעילות והחזרה לשגרה בהתאם להוראות משרד הבריאות, הודיע משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים על תקציב ייעודי לטובת מימון העלויות הקבועות. תקציב ייעודי זה הינו חלופה למענק הסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות שמציעה...

קרא עוד >>

חוזר מעסיקים משבר קורונה- חוזר מתעדכן. תאריך עדכון אחרון 13.05

בעקבות משבר הקורונה נקלעו מעסיקים רבים לקשיים כלכליים, תזרימיים וכן טכניים ביחס להעסקת עובדים, בתוך כך חוסר הידע לגבי אופן הוצאת עובדים לחופשה בתשלום או שלא וכן חוסר הוודאות לגבי ההמשך מעצימים את הקשיים. בחוזר מתעדכן זה נשתדל להביא את...

קרא עוד >>

הודעות בנוגע לעובדים בחל"ת

בחוזר זה מספר הודעות חשובות בנוגע לעובדים בחל"ת. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

מענק סיוע בהשתתפות בהוצאות קבועות

להודעה בנוגע למענק סיוע בהשתתפות בהוצאות קבועות לחצו כאן

קרא עוד >>

מוסדות תורניים- תמיכת משרד החינוך בתקופה בה אין לימודים בעקבות הקורונה

פורסמה טיוטה להערות הציבור, בנוגע להמשך תמיכה במוסדות התורניים בתקופה, הטיוטה כוללת הנחיות ללמידה מרחוק המהווה תנאי הכרחי לקבלת התמיכה. לחוזר המלא לחצו כאן.  

קרא עוד >>

מוסדות חינוך- בקשה חריגה להוצאת עובדים לחל"ת

בחוזר זה הוראות לגבי אופן הגשת הבקשה להחרגה מהתקנות אשר אוסרות על הוצאות עובדים לחל"ת. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>