jump to content

עמותות ומוסדות ציבור

רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור

זיכוי בגין תרומה בשווה כסף- נכס הון

להלן חוזר בנושא זיכוי בגין תרומה בשווה כסף לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

חוזר שכר 2024

להלן ריענון ועדכונים לקראת שנת המס 2024 לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכונים 11

פורסמו מבחני תמיכה וקול קורא לחלוקת כספי תמיכה למוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו כתוצאה מהשלכות מלחמת "חרבות ברזל". מדובר ב3 מענקים נפרדים עבור כל אחד מהחודשים 10.23, 11.23 ו12.23 נדרשת ירידה של 25% בכלל הכנסות המוסד, בכל אחד מחודשי המענק, ביחס...

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכון 9

לקוחות יקרים שלום רב, להלן חוזר מס 9 ובו עידכונים שונים בנושא מלחמת חרבות ברזל לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 5

לקוחות יקרים שלום רב מצ"ב חוזר מלחמה מס' 5 החוזר כולל: א.    פרטים בדבר תוכנית מענקים להכשרת עובדים. לתשומת לב התכנית רלבנטית רק עבור הכשרה במקצועות מסויימים המפורטים בנספח. ב.     עדכון בנושא מענקים- עדכון בדבר מתווה נוסף שהוצע. טרם התקבלה...

קרא עוד >>

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 4

לקוחות יקרים שלום רב, להלן עדכון רביעי הכולל מידע ראשוני בדבר מענקים צפויים בשל המלחמה ונושאים נוספים. לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>