jump to content

עדכוני מיסים

רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים

שליטה וניהול של חברה בחו"ל

כאשר השליטה או הניהול נעשים בחו"ל הכנסות החברה אינן חייבות בדר"כ במס בישראל (להוציא מקרים מסויימים). חברות שונות ניסו למנות דירקטורים בחו"ל כאשר הסמכויות האמיתיות לניהול נשארו בידי הבעלים שהינם בישראל. ככלל מדובר ברמות שונות של שליטה ובמגוון אמצעים. פורסם...

קרא עוד >>

נקודות זיכוי לעובדים זרים הנמצאים בישראל שלא כדין המחזיקים אישור מסוג 2(א)(5)

נפסק בפס"ד אחד (בביהמ"ש המחוזי) כי לעובדים זרים שנכנסו לישראל שלא כחוק ואין להם אשרת שהיה לא מגיעות להם נקודות הזיכוי הרגילות המגיעות לתושב, אף אם התקיימה חזקת ימי המגורים בארץ (שהיה של 183 ימים בישראל או 30 יום באם...

קרא עוד >>

מלגות אקדמיות

נקבע כי מלגות פטורות אך ורק אם התחייבותו היחידה של המקבל היא להקדיש את זמנו ללימוד או למחקר. כאשר יש מצד המשלם ציפייה (ודוק – די בציפיה אף שאין התחייבות כתובה לכך) לתוצר ממשי כמו מאמר או התערות בחייו האקדמיים...

קרא עוד >>

הוצאות כיבוד שלא במקום העסק

במסגרת בקשה לתביעה יצוגית נאמר ע"י בית המשפט, שדחה את הבקשה, כי אין סבירות שהוצאות שהוצאו במסגרת פגישות בבתי קפה עם לקוחות תוכרנה כהוצאות. התקנות מתירות רק הוצאות במקום העסק (וכמובן רק כיבוד קל).

קרא עוד >>

רכישת חברה בכדי להשתמש בהפסדיה

נפסק, ולא בפעם הראשונה, כי חברה בעלת הפסדים צבורים שנרכשה כאשר נראה שהסיבה העיקרית לרכישה היא שימוש בהפסדים הצבורים לצרכי מס – הרכישה נחשבת עיסקה מלאכותית ולא ניתן להשתמש בהפסדים אלו. גם כאשר הרוכש טען כי הנימוק לרכישה היה שיקול...

קרא עוד >>

עדכוני מיסים ספטמבר 2016

בחוזר המצ"ב מתומצתים עיקרי הפסיקות בנושאים הבאים: ניכוי הוצאות ללא מסמכים - מצד מע"מ ומצד מ"ה. הסברים קבילים לגבי הפרשים בהצהרת הון. הכנסות מפעילות בלתי חוקית. לקריאת העדכונים המלאים לחץ כאן

קרא עוד >>