jump to content

עדכוני מיסים

רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים

זיכוי בגין תרומה בשווה כסף- נכס הון

להלן חוזר בנושא זיכוי בגין תרומה בשווה כסף לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

חוזר שכר 2024

להלן ריענון ועדכונים לקראת שנת המס 2024 לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכון 9

לקוחות יקרים שלום רב, להלן חוזר מס 9 ובו עידכונים שונים בנושא מלחמת חרבות ברזל לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

מלחמת חרבות ברזל עידכון 7

הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי אושרה סופית במליאת הכנסת בחוזר זה נפרט על מתווה המענקים כאשר תנאי סף לכניסה לתכנית המענקים להמשכיות עסקית הוא פגיעה של מעל ל 25% בחודש לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי, ומחזור שנתי...

קרא עוד >>

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 6

לקוחות יקרים שלום רב מצ"ב חוזר מלחמה מס' 6 בנושא הלוואות בערבות מדינה והלוואות עוגן. עמותות אינן זכאיות להלוואות אלו, בשלב זה. נעדכן אם יהיה שינוי. לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 5

לקוחות יקרים שלום רב מצ"ב חוזר מלחמה מס' 5 החוזר כולל: א.    פרטים בדבר תוכנית מענקים להכשרת עובדים. לתשומת לב התכנית רלבנטית רק עבור הכשרה במקצועות מסויימים המפורטים בנספח. ב.     עדכון בנושא מענקים- עדכון בדבר מתווה נוסף שהוצע. טרם התקבלה...

קרא עוד >>