jump to content

עדכוני מיסים

רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים

חרבות ברזל עדכון 3

אל לקוחות המשרד שלום רב להלן עדכון מלחמה מס' 3 הכולל הודעת חשכ"ל בדבר הקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה ודיני שכר בתקופת המלחמה. להלן גם נוהל שחרור תרומות לחיילים לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

חרבות ברזל עדכון 2

לקוחות יקרים שלום רב להלן עדכון מס' 2 הכולל הנחיות רשות המיסים לענין סעיף 46, הודעה בדבר אורכות להגשת דוחות שנתיים מטעם רשם העמותות ושימוש בכרטיסי אשראי ובישימוני תשלום. עדכון זה רלבנטי רק למגזר השלישי (עמותות וחל"צ). לקריאת החוזר המלא...

קרא עוד >>

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 1

אל לקוחות המשרד שלום רב, בימים קשים אלו נשתדל להביא לידיעתכם עדכונים רלבנטיים כפי שיתפרסמו ע"י המוסדות הרגולטורים. להלן עדכון מס' 1 הכולל הקלות ראשוניות שפורסמו ע"י רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי החשכ"ל ורשם העמותות סעיפים ג-ד רלבנטיים רק למגזר...

קרא עוד >>

הוצאות אש"ל בחו"ל ללא קבלות, האמנם?

לקוחות יקרים, בעקבות פסיקה חדשה שיצאה לאחרונה במקרה דומה (פס"ד בעליון הפועל ניר רמת השרון), אנו מדגישים בפניכם את מה שנקבע בעבר בפס"ד גריידי עמ"ה 9048/05 בהקשר להכרה בהוצאות אש"ל בחו"ל. לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

הגבלת מתן הלוואות

בהתאם לנוהל תמיכות חדש ולאור הערות והתכתבויות מול החשכ"ל בנושא, נבקש לפרט ולהדגיש הגבלות הקיימות בהעברות כספים והלוואות בהתאם לנוהל תמיכות. לפירוט המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חוזר שכר 2023

להלן ריענון ועדכונים לקראת שנת המס 2023, לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>