jump to content

עדכוני מיסים

רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים

מיסוי מקובלים, אדמו"רים, רבנים ורועים רוחניים/2

בימים אלו התפרסם פסק הדין בערעורו של הרב יקותיאל אבוחצירא לבית המשפט העליון וממנו עולה תמונה קשה אף יותר מאשר מהערכאה הראשונה. להלן סקירה מתומצתת של המצב החוקי לפני פסקי הדין, שילוב פסקי הדין והעולה מהם:

קרא עוד >>

‏‏‏ עדכונים שונים בהוראות שעה לקורונה בנושא דמי אבטלה החל מיום 01/07/20

ביום 7 ביולי 2020 חוקק חוק שמאריך את הזכאות לדמי אבטלה למובטלים רבים עד יום 16.8.2020. להלן מס הבהרות בנושא. לקריאת ההבהרות לחצו כאן.

קרא עוד >>

‏‏‏ מענק עידוד התעסוקה הנחיות להגשת הבקשה

בתאריך 15.07.2020 יפתח שירות להגשת בקשות לקבלת מענק לעידוד תעסוקה באתר האינטרנט של לשכת שירות התעסוקה. ניתן להגיש את הבקשות 60 מתום החודש לגביו מבוקש המענק (בכל חודש בנפרד). נקבע כי בתוך 21 יום יקבע שירות התעסוקה את זכאות המעביד...

קרא עוד >>

הרחבה משמעותית לתכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי משבר הקורונה

על פי הצהרת ראש הממשלה ושר האוצר, ופרסום רשות המיסים, פורסמה הרחבה משמעותית לתכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי משבר הקורונה. מדובר בחבילת צעדים שאמורה להעניק ודאות וביטחון כלכלי למשך שנה לשכירים, עצמאיים ועסקים בתקופת הקורונה. התוכנית כוללת: מתן דמי אבטלה לשכירים,...

קרא עוד >>

עדכונים בנושא נגיף הקורונה

לקוחות יקרים! להלן מספר עידכונים בנושא לנגיף הקורונה:   מענקים- אושרו אורכות להגשת בקשות עבור מענק פעימה שניה עד ליום 7.8.2020 ולהגשת בקשות עבור מענק פעימה שלישית  עד ליום 15.9.2020. בקשות לפעימה שלישית במסלול החילופי (על בסיס חודשים מרץ- יוני)...

קרא עוד >>

דחיית מועד דיווח ביטוח מעסיקים עבור עובדים בחל"ת

לקוחות יקרים שימו לב! נדחה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים עבור עובדים שבחל"ת עבור חודשי שכר- מרץ, אפריל, מאי, יוני. לתאריך 15/08/20.  

קרא עוד >>