jump to content

עדכוני מיסים

רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים

מענק הוצאות קבועות- פעימה שלישית תיקונים להחלטת הממשלה

הממשלה החליטה על תיקון ההחלטה הקודמת. להלן עיקרי התיקונים: אפשרות בחירת מסלול חילופי לעוסקים שמדווחים על בסיס מזומן. נקבע רף מינימלי למענק לעסקים בעלי מחזור גדול מ300 אש"ח. נקבעה סמכות מיוחדת למנהל רשות המיסים לשנות את החישוב האוטומטי במקרים מיוחדים....

קרא עוד >>

תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה שלוש תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה. לקריאת פרוט תוכניות המענקים לחצו כאן.

קרא עוד >>

מענק לעידוד תעסוקה

במטרה לתמרץ מעסיקים להחזרת עובדים לעבודה מהר ככל האפשר, פורסם חוק שלפיו יינתן מענק למעסיקים שיחזירו עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום לעבודה, או יקלטו עובדים חדשים. לתשומת ליבכם, החוק עבר במליאת הכנסת, והינו סופי. כרגע לא ניתן עדיין לדווח באתר...

קרא עוד >>

מענק סיוע בהשתתפות בהוצאות קבועות

להודעה בנוגע למענק סיוע בהשתתפות בהוצאות קבועות לחצו כאן

קרא עוד >>

מענק פעימה שניה

להודעה בנוגע למענק פעימה שניה לחצו כאן.

קרא עוד >>

חוזר הקלות והטבות לעסקים בעקבות הקורונה- חוזר מתעדכן. תאריך עדכון אחרון 28.04.2020

בחוזר זה מידע מתעדכן אודות הקלות בתשלומי חובה, דחיית תשלומים למוסדות ממשלתיים ועוד. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>