jump to content

מגזר עסקי

מענק לעידוד תעסוקה

במטרה לתמרץ מעסיקים להחזרת עובדים לעבודה מהר ככל האפשר, פורסם חוק שלפיו יינתן מענק למעסיקים שיחזירו עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום לעבודה, או יקלטו עובדים חדשים. לתשומת ליבכם, החוק עבר במליאת הכנסת, והינו סופי. כרגע לא ניתן עדיין לדווח באתר...

קרא עוד >>

חוזר מעסיקים משבר קורונה- חוזר מתעדכן. תאריך עדכון אחרון 13.05

בעקבות משבר הקורונה נקלעו מעסיקים רבים לקשיים כלכליים, תזרימיים וכן טכניים ביחס להעסקת עובדים, בתוך כך חוסר הידע לגבי אופן הוצאת עובדים לחופשה בתשלום או שלא וכן חוסר הוודאות לגבי ההמשך מעצימים את הקשיים. בחוזר מתעדכן זה נשתדל להביא את...

קרא עוד >>

דחיית הלוואות בעקבות קורונה- מתווה אחיד

כחלק מהסיוע לאזרחים בעקבות משבר הקורונה ,הודיע הפיקוח על הבנקים על מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות ללקוחות הבנקים. המתווה אמור לסייע למשקי הבית ולעסקים הקטנים אשר נקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות משבר הקורונה. המתווה מתייחס לדחייה של תשלומי ההלוואות בשלושה מגזרי...

קרא עוד >>

הודעות בנוגע לעובדים בחל"ת

בחוזר זה מספר הודעות חשובות בנוגע לעובדים בחל"ת. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

מענק סיוע בהשתתפות בהוצאות קבועות

להודעה בנוגע למענק סיוע בהשתתפות בהוצאות קבועות לחצו כאן

קרא עוד >>

מענק פעימה שניה

להודעה בנוגע למענק פעימה שניה לחצו כאן.

קרא עוד >>