jump to content

מגזר עסקי

דחיית מועד דיווח ביטוח מעסיקים עבור עובדים בחל"ת

לקוחות יקרים שימו לב! נדחה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים עבור עובדים שבחל"ת עבור חודשי שכר- מרץ, אפריל, מאי, יוני. לתאריך 15/08/20.  

קרא עוד >>

מענק הוצאות קבועות- פעימה שלישית תיקונים להחלטת הממשלה

הממשלה החליטה על תיקון ההחלטה הקודמת. להלן עיקרי התיקונים: אפשרות בחירת מסלול חילופי לעוסקים שמדווחים על בסיס מזומן. נקבע רף מינימלי למענק לעסקים בעלי מחזור גדול מ300 אש"ח. נקבעה סמכות מיוחדת למנהל רשות המיסים לשנות את החישוב האוטומטי במקרים מיוחדים....

קרא עוד >>

תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה שלוש תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה. לקריאת פרוט תוכניות המענקים לחצו כאן.

קרא עוד >>

מענק לעידוד תעסוקה

במטרה לתמרץ מעסיקים להחזרת עובדים לעבודה מהר ככל האפשר, פורסם חוק שלפיו יינתן מענק למעסיקים שיחזירו עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום לעבודה, או יקלטו עובדים חדשים. לתשומת ליבכם, החוק עבר במליאת הכנסת, והינו סופי. כרגע לא ניתן עדיין לדווח באתר...

קרא עוד >>

חוזר מעסיקים משבר קורונה- חוזר מתעדכן. תאריך עדכון אחרון 13.05

בעקבות משבר הקורונה נקלעו מעסיקים רבים לקשיים כלכליים, תזרימיים וכן טכניים ביחס להעסקת עובדים, בתוך כך חוסר הידע לגבי אופן הוצאת עובדים לחופשה בתשלום או שלא וכן חוסר הוודאות לגבי ההמשך מעצימים את הקשיים. בחוזר מתעדכן זה נשתדל להביא את...

קרא עוד >>

דחיית הלוואות בעקבות קורונה- מתווה אחיד

כחלק מהסיוע לאזרחים בעקבות משבר הקורונה ,הודיע הפיקוח על הבנקים על מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות ללקוחות הבנקים. המתווה אמור לסייע למשקי הבית ולעסקים הקטנים אשר נקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות משבר הקורונה. המתווה מתייחס לדחייה של תשלומי ההלוואות בשלושה מגזרי...

קרא עוד >>