jump to content

מגזר עסקי

חוק המענקים לעסקים בגין תקופת האומיקרון

לקוחות יקריםבעקבות גל האומיקרון שהתפרץ בחודשים ינואר- פברואר 2022,אושר בכנסת ביום 29.6.22 מענק סיוע לעסקים בעלי מחזור של 18אלף ₪ ל -80 מליון ₪המענק יינתן לעסקים (גם למוסדות ציבור שעומדים בתנאים של מוסד ציבורי זכאי)  שספגו ירידה של 25% לפחות...

קרא עוד >>

חובת דיווח פערי שכר בהתאם לתיקון 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד

בהתאם לתיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, חלה חובת דיווח של שני דוחות שנתיים המרכזים פערים בנתוני שכר ממוצע בין עובד לעובדת באותה קבוצה. מטרת החוק לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר בגין עבודה שווה,...

קרא עוד >>

ביקורת פתע בבית המגורים

ביום 17 באפריל 2022 ניתן פסק הדין בענין ירון מאיר (ע"מ 21579-0-20), בפסד הדין הכריעה השופטת בין היתר בענין סמכויות פקיד השומה בכל הנוגע לביקורי פתע בבית המגורים במסגרת הליכי שומה. לקריאת פסק הדין המלא וחידוד נהלים לחצו כאן.

קרא עוד >>

מענק השתתפות בהוצאות שכירות -עידכונים

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 601, במטרה לסייע לעסקים שפעילותם העסקית נפגעה מאוד כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ושהיחס של הוצאות השכירות שהם נדרשים לשלם גבוה ביחס למחזור עסקאותיהם, יינתנו מענקי השתתפות בהוצאות שכירות . תנאי הזכאות קשוחים מאד. רק עסק שספג...

קרא עוד >>

היטל עובדים זרים

לקוחות שכר יקרים! שלום וברכההרינו להודיעם, כי על פי חוק תוכנית כלכלית להבראת ישראל שעבר אתמול 2/2/22 בכנסת.בוטל היטל עובדים זרים, החל מ1/22 (גם עבור עובדים מסתננים)ולכן החל מתאריך זה לא יחול היטל בסך 20% על העסקת עובדים זרים.לקוחות שכר במשרד-...

קרא עוד >>

חוזר שכר 2022

ריענון ועדכונים לקראת שנת המס 2022 לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>