jump to content

מגזר עסקי

זיכוי בגין תרומה בשווה כסף- נכס הון

להלן חוזר בנושא זיכוי בגין תרומה בשווה כסף לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

חוזר שכר 2024

להלן ריענון ועדכונים לקראת שנת המס 2024 לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכונים 10

לקוחות יקרים שלום רב להלן חוזר מספר 10 המפרט מסלולי פיצוי נוספים הרלוונטיים לעסקים בדרום/ בצפון בטווחים כפי שמפורט בחוזר (א-ב). זאת בנוסף למענק המשכיות עסקית (הנקרא גם מענק הוצאות מזכות) המיועד לכלל העסקים בארץ, עליו פרטנו בהרחבה בחוזר מספר...

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכון 9

לקוחות יקרים שלום רב, להלן חוזר מס 9 ובו עידכונים שונים בנושא מלחמת חרבות ברזל לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכון 8

להלן עדכון מלחמה מס' 8 בעניני שכר ואבטלה לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

מלחמת חרבות ברזל עידכון 7

הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי אושרה סופית במליאת הכנסת בחוזר זה נפרט על מתווה המענקים כאשר תנאי סף לכניסה לתכנית המענקים להמשכיות עסקית הוא פגיעה של מעל ל 25% בחודש לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי, ומחזור שנתי...

קרא עוד >>