jump to content

קורונה

תקצוב מוסדות חינוך ודחית מועדי דיווח

לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

הגשת בקשה למענקים מקרנות הביטוח הלאומי

קרנות הביטוח הלאומי מזמינות גופים ציבוריים, עמותות וחברות לתועלת הציבור להגיש תכניות להתמודדות עם משבר הקורונה. לחוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

עמותות- הקלות ודחיית מועדים

בחוזר זה סיכום הודעות מטעם רשם העמותות וההקדשות, משרדי ממשלה מתקצבים ונושאים נוספים. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

הלוואות מארגון עוגן

"עוגן" הינו ארגון פיננסי חברתי ללא כוונת רווח, המספק אשראי נגיש ונוח לאוכלוסיות בישראל. לארגון קיימת קרן מיוחדת המעניקה הלוואות חברתיות לעמותות הנזקקות להלוואות גישור עד לקבלת תקציבים שהובטחו להן ע"י תורמים או ע"י הממשלה. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

מובילאי למען הקהילה

בעקבות משבר הקורונה ומצב החירום אליו נכנסה החברה הישראלית והמשק, יצאה חברת מובילאיי בקול  קורא למתן תמיכות עבור ארגונים ועמותות הזקוקים למענק כספי, במטרה להמשיך את קיום פעילותם למען תמיכה במשק הישראלי ושמירה על חוסנו של הציבור. התמיכות מיועדות לארגונים...

קרא עוד >>

חוזר ביטוח לאומי

בחוזר הבא הקלות, הנחיות והבהרות המוסד לביטוח לאומי לתקופת הקורונה. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>