jump to content

קורונה

הודעות בנוגע לעובדים בחל"ת

בחוזר זה מספר הודעות חשובות בנוגע לעובדים בחל"ת. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

מענק סיוע בהשתתפות בהוצאות קבועות

להודעה בנוגע למענק סיוע בהשתתפות בהוצאות קבועות לחצו כאן

קרא עוד >>

מענק פעימה שניה

להודעה בנוגע למענק פעימה שניה לחצו כאן.

קרא עוד >>

מוסדות תורניים- תמיכת משרד החינוך בתקופה בה אין לימודים בעקבות הקורונה

פורסמה טיוטה להערות הציבור, בנוגע להמשך תמיכה במוסדות התורניים בתקופה, הטיוטה כוללת הנחיות ללמידה מרחוק המהווה תנאי הכרחי לקבלת התמיכה. לחוזר המלא לחצו כאן.  

קרא עוד >>

חוזר הקלות והטבות לעסקים בעקבות הקורונה- חוזר מתעדכן. תאריך עדכון אחרון 28.04.2020

בחוזר זה מידע מתעדכן אודות הקלות בתשלומי חובה, דחיית תשלומים למוסדות ממשלתיים ועוד. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

מוסדות חינוך- בקשה חריגה להוצאת עובדים לחל"ת

בחוזר זה הוראות לגבי אופן הגשת הבקשה להחרגה מהתקנות אשר אוסרות על הוצאות עובדים לחל"ת. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>