jump to content

קורונה

דחיית תשלומים וסיוע לעסקים בעקבות הקורונה

הקלות שפורסמו בתשלומי חובה בעקבות משבר הקורונה – * תשלומי מע"מ לעוסקים המדווחים דו חודשי ידחו עד ל- 27 באפריל ולמדווחים חד חודשי עד ה- 26 במרץ. אין דחיה לדיווח ותשלום מקדמות וניכויים. * תשלומי ביטוח לאומי ידחו עד לסוף...

קרא עוד >>

חופשות עובדים במוסדות חינוך בעקבות נגיף הקורונה

בהתאם להסכמים קיבוציים שנחתמו בין האוצר להסתדרות יחולו הוראות הבאות להלן. לתשומת לב: א. הוראות אלו מתייחסות לתקופת חופשת הפסח בלבד. לא נקבעו הוראות להמשך והן צפויות להיקבע )להיחתם בהסכמים( מאוחר יותר בהתאם למצב. ב. האיסור להוציא לחל"ת חל רק...

קרא עוד >>

זכאות בעלי שליטה וקרוביהם בחברות ובעסקים לדמי אבטלה-בעקבות הקורונה

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

הודעת החשכל על הקלות למלכרים-בעקבות הקורונה

הקלות ודחיות מועדים הנוגעים לעמותות. להלן סיכום הודעות מטעם רשם העמותות וההקדשות ומשרדי ממשלה מתקצבים רשם העמותות ורשם ההקדשות. לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

צמצום העסקת עובדים – משבר הקורונה

להלן ריכוז אפשרויות צימצום העסקת עובדים בעקבות פגיעת הקורונה בעסקים ובאפשריות העסקת עובדים, לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

התמודדות עם הקורונה – הלוואות לעסקים קטנים ובינונים

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על פתיחת מסלול הלוואות ייעודי עבור עסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים. לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>