jump to content

קורונה

תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה שלוש תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה. לקריאת פרוט תוכניות המענקים לחצו כאן.

קרא עוד >>

סיכום טיוטת מבחנים לחלוקת תמיכה של משרד הרווחה למוסדות ציבור המעניקים שירות חברתי לצורך שמירה על המשכיות הפעילות לאור השלכות משבר הקורונה

החוזר מתייחס לעמותות המעניקות "שירות חברתי" שאינן מוסדות חינוך משרד הרווחה פרסם טיוטת מבחני תמיכה עבור מוסדות ציבור הפועלים בנושאי רווחה אשר מחזור פעילותם נפגע בתקופת משבר הקורונה. מטרת התמיכה לסייע למוסדות לשמור על רצף פעילות או לחדשה באופן תקין....

קרא עוד >>

מענק לעידוד תעסוקה

במטרה לתמרץ מעסיקים להחזרת עובדים לעבודה מהר ככל האפשר, פורסם חוק שלפיו יינתן מענק למעסיקים שיחזירו עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום לעבודה, או יקלטו עובדים חדשים. לתשומת ליבכם, החוק עבר במליאת הכנסת, והינו סופי. כרגע לא ניתן עדיין לדווח באתר...

קרא עוד >>

מעונות ומשפחתונים בעלי סמל ממשרד העבודה והרווחה- תקציב למימון העלויות הקבועות

על מנת לסייע למעונות ולמשפחתונים בעת הגבלת הפעילות והחזרה לשגרה בהתאם להוראות משרד הבריאות, הודיע משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים על תקציב ייעודי לטובת מימון העלויות הקבועות. תקציב ייעודי זה הינו חלופה למענק הסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות שמציעה...

קרא עוד >>

חוזר מעסיקים משבר קורונה- חוזר מתעדכן. תאריך עדכון אחרון 13.05

בעקבות משבר הקורונה נקלעו מעסיקים רבים לקשיים כלכליים, תזרימיים וכן טכניים ביחס להעסקת עובדים, בתוך כך חוסר הידע לגבי אופן הוצאת עובדים לחופשה בתשלום או שלא וכן חוסר הוודאות לגבי ההמשך מעצימים את הקשיים. בחוזר מתעדכן זה נשתדל להביא את...

קרא עוד >>

דחיית הלוואות בעקבות קורונה- מתווה אחיד

כחלק מהסיוע לאזרחים בעקבות משבר הקורונה ,הודיע הפיקוח על הבנקים על מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות ללקוחות הבנקים. המתווה אמור לסייע למשקי הבית ולעסקים הקטנים אשר נקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות משבר הקורונה. המתווה מתייחס לדחייה של תשלומי ההלוואות בשלושה מגזרי...

קרא עוד >>