jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

עמותות- הקלות ודחיית מועדים

בחוזר זה סיכום הודעות מטעם רשם העמותות וההקדשות, משרדי ממשלה מתקצבים ונושאים נוספים. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

הלוואות מארגון עוגן

"עוגן" הינו ארגון פיננסי חברתי ללא כוונת רווח, המספק אשראי נגיש ונוח לאוכלוסיות בישראל. לארגון קיימת קרן מיוחדת המעניקה הלוואות חברתיות לעמותות הנזקקות להלוואות גישור עד לקבלת תקציבים שהובטחו להן ע"י תורמים או ע"י הממשלה. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

מובילאי למען הקהילה

בעקבות משבר הקורונה ומצב החירום אליו נכנסה החברה הישראלית והמשק, יצאה חברת מובילאיי בקול  קורא למתן תמיכות עבור ארגונים ועמותות הזקוקים למענק כספי, במטרה להמשיך את קיום פעילותם למען תמיכה במשק הישראלי ושמירה על חוסנו של הציבור. התמיכות מיועדות לארגונים...

קרא עוד >>

חוזר ביטוח לאומי

בחוזר הבא הקלות, הנחיות והבהרות המוסד לביטוח לאומי לתקופת הקורונה. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

זכאות בעלי שליטה וקרוביהם לדמי אבטלה

בעלי שליטה- אינם זכאים לדמי אבטלה. בחוזר זה מידע לגבי מצבים בהם תהיה זכאות לקרוביהם. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

עצמאים שנחשבים כעובדים שכירים לעניין תגמולי ביטוח לאומי

בהתאם לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) תשל"ב-1972: מרצים, מורים, מדריכים ונותני שירותים נוספים (חוגים, סדנאות וכדומה) הנותנים סדרה של 7 (ומעלה) שיעורים/הרצאות/סדנאות וכו' במהלך השנה, או שנחתם איתם הסכם מראש לתקופת עבודה  של רבע שנה לפחות, המעסיק צריך...

קרא עוד >>