jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

מענקי סיוע לעסקים עדכון 11.10.2020

בחוזר הבא: פרטים בדבר מקדמה עבור מענק לחודשים 9-10.2020. פירוט מענקי הסיוע שעדיין פתוחים להגשה. תיקון טעויות בבקשה למענקים. סוגיות שונות נשמח לסייע בבדיקת זכאות, תיקונים לבקשות שהוגשו, חישובי כדאיות ועזרה טכנית בהגשה. לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

עדכוני קורונה 21.09.2020

בחוזר הבא תמצית הקלות, מענקים והנחות מהתקופה האחרונה וכן פרטים בדבר הרחבת רשת הביטחון הכלכלית לתקופת הסגר לקריאת החוזר המלא לחצו כאן              

קרא עוד >>

חוק התכנית לסיוע כלכלי- הרחבת מענקי הסיוע

שלום רב ב-29 ביולי 2020 פורסם חוק התוכנית לסיוע כלכלי. התכנית כוללת מענקים דו חודשיים עבור תקופות המתחילות בחודש מאי 2020 ועד וכולל חודש יוני 2021. המענקים שינתנו הם הן ברמת העסק (מענקי הוצאות קבועות) והן ברמת היחיד (מענקים לעצמאיים...

קרא עוד >>

‏‏‏ עדכונים שונים בהוראות שעה לקורונה בנושא דמי אבטלה החל מיום 01/07/20

ביום 7 ביולי 2020 חוקק חוק שמאריך את הזכאות לדמי אבטלה למובטלים רבים עד יום 16.8.2020. להלן מס הבהרות בנושא. לקריאת ההבהרות לחצו כאן.

קרא עוד >>

‏‏‏ מענק עידוד התעסוקה הנחיות להגשת הבקשה

בתאריך 15.07.2020 יפתח שירות להגשת בקשות לקבלת מענק לעידוד תעסוקה באתר האינטרנט של לשכת שירות התעסוקה. ניתן להגיש את הבקשות 60 מתום החודש לגביו מבוקש המענק (בכל חודש בנפרד). נקבע כי בתוך 21 יום יקבע שירות התעסוקה את זכאות המעביד...

קרא עוד >>

הרחבה משמעותית לתכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי משבר הקורונה

על פי הצהרת ראש הממשלה ושר האוצר, ופרסום רשות המיסים, פורסמה הרחבה משמעותית לתכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי משבר הקורונה. מדובר בחבילת צעדים שאמורה להעניק ודאות וביטחון כלכלי למשך שנה לשכירים, עצמאיים ועסקים בתקופת הקורונה. התוכנית כוללת: מתן דמי אבטלה לשכירים,...

קרא עוד >>