jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

קול קורא מובילאיי למען הקהילה

בעקבות משבר הקורונה ומצב החירום אליו נכנסה החברה הישראלית והמשק, יצאה חברת מובילאיי בקול קורא למתן תמיכות עבור ארגונים ועמותות הזקוקים למענק כספי, במטרה להמשיך את קיום פעילותם למען תמיכה במשק הישראלי ושמירה על חוסנו של הציבור. לקריאת החוזר המלא...

קרא עוד >>

מענק מיוחד לבני 67 ומעלה

הנדון: מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום. בני 67 ומעלה אינם זכאים לדמי אבטלה היות והגיעו לגיל פרישה. כדי לפצות עובדים בגילאים אלו הותקנו תקנות שער חרום(נגיף הקורונה החדש)(מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה) לפיהן עובדים...

קרא עוד >>

ביטוח לאומי- קורונה

הנידון: הקלות,הנחיות והבהרות המוסד לביטוח לאומי לתקופת הקורונה. לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חוזר מעסיקים משבר הקורונה

בעקבות משבר הקורונה נקלעו מעסיקים רבים לקשיים כלכליים, תזרימיים וכן טכניים ביחס להעסקת עובדים, בתוך כך חוסר הידע לגבי אופן הוצאת עובדים לחופשה בתשלום או שלא וכן חוסר הוודאות לגבי ההמשך מעצימים את הקשיים. אנו שולחים כעת הנחיות מלאות ככל...

קרא עוד >>

דחיית תשלומים וסיוע לעסקים בעקבות הקורונה

הקלות שפורסמו בתשלומי חובה בעקבות משבר הקורונה – * תשלומי מע"מ לעוסקים המדווחים דו חודשי ידחו עד ל- 27 באפריל ולמדווחים חד חודשי עד ה- 26 במרץ. אין דחיה לדיווח ותשלום מקדמות וניכויים. * תשלומי ביטוח לאומי ידחו עד לסוף...

קרא עוד >>

חופשות עובדים במוסדות חינוך בעקבות נגיף הקורונה

בהתאם להסכמים קיבוציים שנחתמו בין האוצר להסתדרות יחולו הוראות הבאות להלן. לתשומת לב: א. הוראות אלו מתייחסות לתקופת חופשת הפסח בלבד. לא נקבעו הוראות להמשך והן צפויות להיקבע )להיחתם בהסכמים( מאוחר יותר בהתאם למצב. ב. האיסור להוציא לחל"ת חל רק...

קרא עוד >>