jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 5

לקוחות יקרים שלום רב מצ"ב חוזר מלחמה מס' 5 החוזר כולל: א.    פרטים בדבר תוכנית מענקים להכשרת עובדים. לתשומת לב התכנית רלבנטית רק עבור הכשרה במקצועות מסויימים המפורטים בנספח. ב.     עדכון בנושא מענקים- עדכון בדבר מתווה נוסף שהוצע. טרם התקבלה...

קרא עוד >>

ביקורת פתע – מס הכנסה

לקוחות יקרים! פורסם לאחרונה כי מס הכנסה מתכוון להעמיק את הביקורות על עסקים קטנים. ידוע גם על עסקים עם כעשרה עובדים שנקראו לבירור במסגרת העמקה זו. ההעמקה תתבטא, כפי הנראה, בין השאר, בביקורות פתע של ניהול ספרים בעסק ובביקורות ניהול...

קרא עוד >>

זיכוי בגין תרומה בשווה כסף- נכס הון

להלן חוזר בנושא זיכוי בגין תרומה בשווה כסף לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

חוזר שכר 2024

להלן ריענון ועדכונים לקראת שנת המס 2024 לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכונים 11

פורסמו מבחני תמיכה וקול קורא לחלוקת כספי תמיכה למוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו כתוצאה מהשלכות מלחמת "חרבות ברזל". מדובר ב3 מענקים נפרדים עבור כל אחד מהחודשים 10.23, 11.23 ו12.23 נדרשת ירידה של 25% בכלל הכנסות המוסד, בכל אחד מחודשי המענק, ביחס...

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכונים 10

לקוחות יקרים שלום רב להלן חוזר מספר 10 המפרט מסלולי פיצוי נוספים הרלוונטיים לעסקים בדרום/ בצפון בטווחים כפי שמפורט בחוזר (א-ב). זאת בנוסף למענק המשכיות עסקית (הנקרא גם מענק הוצאות מזכות) המיועד לכלל העסקים בארץ, עליו פרטנו בהרחבה בחוזר מספר...

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכון 9

לקוחות יקרים שלום רב, להלן חוזר מס 9 ובו עידכונים שונים בנושא מלחמת חרבות ברזל לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכון 8

להלן עדכון מלחמה מס' 8 בעניני שכר ואבטלה לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>