jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

ביקורת פתע – מס הכנסה

לקוחות יקרים! פורסם לאחרונה כי מס הכנסה מתכוון להעמיק את הביקורות על עסקים קטנים. ידוע גם על עסקים עם כעשרה עובדים שנקראו לבירור במסגרת העמקה זו. ההעמקה תתבטא, כפי הנראה, בין השאר, בביקורות פתע של ניהול ספרים בעסק ובביקורות ניהול...

קרא עוד >>

הוצאות אש"ל בחו"ל ללא קבלות, האמנם?

לקוחות יקרים, בעקבות פסיקה חדשה שיצאה לאחרונה במקרה דומה (פס"ד בעליון הפועל ניר רמת השרון), אנו מדגישים בפניכם את מה שנקבע בעבר בפס"ד גריידי עמ"ה 9048/05 בהקשר להכרה בהוצאות אש"ל בחו"ל. לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חוק ההתייעלות הכלכלית 2023-2024

עיקרי התיקונים בחוקי המס לקוחות יקרים, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית נערכו תיקונים בפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מע"מ ונוספים במספר תחומים להלן יובאו תיקונים משמעותיים בחוזרים המצורפים בחלוקה לפי נושאים: סעיף 122 – הקלה במיסוי הכנסות שכירות ליחיד...

קרא עוד >>

סיווג כמלכ"ר בהשתתפות במכרז ממשלתי עדכון

בהמשך לחוזר שפרסמנו מיום 21/8/2022 בעניין חוזר מקצועי שפרסם מס הכנסה הכולל הנחיות והגבלות לסיווג משתתפים במכרזים שפורסמו ע"י המדינה כמלכ"רים, נעדכן – כי בעקבות פניית לשכת רואי חשבון יחד עם ארגונים חברתיים לרשות המיסים בדבר ההשלכות הקשות והפגיעה הרבה הצפויה...

קרא עוד >>

הגבלת מתן הלוואות

בהתאם לנוהל תמיכות חדש ולאור הערות והתכתבויות מול החשכ"ל בנושא, נבקש לפרט ולהדגיש הגבלות הקיימות בהעברות כספים והלוואות בהתאם לנוהל תמיכות. לפירוט המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חוזר שכר 2023

להלן ריענון ועדכונים לקראת שנת המס 2023, לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

סיווג כמלכ"ר בהשתתפות במכרז ממשלתי

בהמשך לחוזר שפרסמנו מיום 25.1.2018 בדבר אפשרות סיווג מס הכנסה פעילות מלכ"רים במסגרת מכרזים פעילות כעסקית החייבת במע"מ, נעדכן כי ביום 15.8.22 פרסם מס הכנסה חוזר מקצועי בענין הנחיות להשתתפות מלכ"רים במכרזים שפורסמו ע"י המדינה. החוזר מתבסס על פס"ד בעליון...

קרא עוד >>