jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 1

אל לקוחות המשרד שלום רב, בימים קשים אלו נשתדל להביא לידיעתכם עדכונים רלבנטיים כפי שיתפרסמו ע"י המוסדות הרגולטורים. להלן עדכון מס' 1 הכולל הקלות ראשוניות שפורסמו ע"י רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי החשכ"ל ורשם העמותות סעיפים ג-ד רלבנטיים רק למגזר...

קרא עוד >>

הוצאות אש"ל בחו"ל ללא קבלות, האמנם?

לקוחות יקרים, בעקבות פסיקה חדשה שיצאה לאחרונה במקרה דומה (פס"ד בעליון הפועל ניר רמת השרון), אנו מדגישים בפניכם את מה שנקבע בעבר בפס"ד גריידי עמ"ה 9048/05 בהקשר להכרה בהוצאות אש"ל בחו"ל. לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חוק ההתייעלות הכלכלית 2023-2024

עיקרי התיקונים בחוקי המס לקוחות יקרים, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית נערכו תיקונים בפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מע"מ ונוספים במספר תחומים להלן יובאו תיקונים משמעותיים בחוזרים המצורפים בחלוקה לפי נושאים: סעיף 122 – הקלה במיסוי הכנסות שכירות ליחיד...

קרא עוד >>

סיווג כמלכ"ר בהשתתפות במכרז ממשלתי עדכון

בהמשך לחוזר שפרסמנו מיום 21/8/2022 בעניין חוזר מקצועי שפרסם מס הכנסה הכולל הנחיות והגבלות לסיווג משתתפים במכרזים שפורסמו ע"י המדינה כמלכ"רים, נעדכן – כי בעקבות פניית לשכת רואי חשבון יחד עם ארגונים חברתיים לרשות המיסים בדבר ההשלכות הקשות והפגיעה הרבה הצפויה...

קרא עוד >>

הגבלת מתן הלוואות

בהתאם לנוהל תמיכות חדש ולאור הערות והתכתבויות מול החשכ"ל בנושא, נבקש לפרט ולהדגיש הגבלות הקיימות בהעברות כספים והלוואות בהתאם לנוהל תמיכות. לפירוט המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חוזר שכר 2023

להלן ריענון ועדכונים לקראת שנת המס 2023, לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>