jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

מעונות ומשפחתונים בעלי סמל ממשרד העבודה והרווחה- תקציב למימון העלויות הקבועות

על מנת לסייע למעונות ולמשפחתונים בעת הגבלת הפעילות והחזרה לשגרה בהתאם להוראות משרד הבריאות, הודיע משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים על תקציב ייעודי לטובת מימון העלויות הקבועות. תקציב ייעודי זה הינו חלופה למענק הסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות שמציעה...

קרא עוד >>

חוזר מעסיקים משבר קורונה- חוזר מתעדכן. תאריך עדכון אחרון 13.05

בעקבות משבר הקורונה נקלעו מעסיקים רבים לקשיים כלכליים, תזרימיים וכן טכניים ביחס להעסקת עובדים, בתוך כך חוסר הידע לגבי אופן הוצאת עובדים לחופשה בתשלום או שלא וכן חוסר הוודאות לגבי ההמשך מעצימים את הקשיים. בחוזר מתעדכן זה נשתדל להביא את...

קרא עוד >>

דחיית הלוואות בעקבות קורונה- מתווה אחיד

כחלק מהסיוע לאזרחים בעקבות משבר הקורונה ,הודיע הפיקוח על הבנקים על מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות ללקוחות הבנקים. המתווה אמור לסייע למשקי הבית ולעסקים הקטנים אשר נקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות משבר הקורונה. המתווה מתייחס לדחייה של תשלומי ההלוואות בשלושה מגזרי...

קרא עוד >>

הודעות בנוגע לעובדים בחל"ת

בחוזר זה מספר הודעות חשובות בנוגע לעובדים בחל"ת. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

מענק סיוע בהשתתפות בהוצאות קבועות

להודעה בנוגע למענק סיוע בהשתתפות בהוצאות קבועות לחצו כאן

קרא עוד >>

מענק פעימה שניה

להודעה בנוגע למענק פעימה שניה לחצו כאן.

קרא עוד >>