מאמרים ועדכונים

mamarim_image

מלגות אקדמיות

נקבע כי מלגות פטורות אך ורק אם התחייבותו היחידה של המקבל היא להקדיש את זמנו ללימוד או למחקר. כאשר יש מצד המשלם ציפייה (ודוק – די בציפיה אף שאין התחייבות כתובה לכך) לתוצר ממשי כמו מאמר או התערות בחייו האקדמיים...

קרא עוד >>

הוצאות כיבוד שלא במקום העסק

במסגרת בקשה לתביעה יצוגית נאמר ע"י בית המשפט, שדחה את הבקשה, כי אין סבירות שהוצאות שהוצאו במסגרת פגישות בבתי קפה עם לקוחות תוכרנה כהוצאות. התקנות מתירות רק הוצאות במקום העסק (וכמובן רק כיבוד קל).

קרא עוד >>

רכישת חברה בכדי להשתמש בהפסדיה

נפסק, ולא בפעם הראשונה, כי חברה בעלת הפסדים צבורים שנרכשה כאשר נראה שהסיבה העיקרית לרכישה היא שימוש בהפסדים הצבורים לצרכי מס – הרכישה נחשבת עיסקה מלאכותית ולא ניתן להשתמש בהפסדים אלו. גם כאשר הרוכש טען כי הנימוק לרכישה היה שיקול...

קרא עוד >>

עדכוני מיסים ספטמבר 2016

בחוזר המצ"ב מתומצתים עיקרי הפסיקות בנושאים הבאים: ניכוי הוצאות ללא מסמכים - מצד מע"מ ומצד מ"ה. הסברים קבילים לגבי הפרשים בהצהרת הון. הכנסות מפעילות בלתי חוקית. לקריאת העדכונים המלאים לחץ כאן

קרא עוד >>

פורסם חוזר מוסדות תורניים לשנת הלימודים תשע"ז

ברצוננו להודיעכם כי פורסם חוזר אגף מוסדות תורניים לשנת הלימודים תשע"ז. בחוזר המצ"ב מובאים עיקרי השינויים ביחס לשנה"ל תשע"ו. לקריאת החוזר לחץ כאן לחוזר המלא ממשרד החינוך לחץ כאן

קרא עוד >>

קולות קוראים לתקצוב בעלויות להצטיידות בתחום החינוך המיוחד לשנה"ל תשע"ז

ברצוננו להביא לידיעתכם כי אגף החינוך המיוחד פרסם קולות קוראים לתקצוב בעלויות לשנה"ל תשע"ז בכמה תחומים: הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות. תקצוב בעלויות להצטיידות מתי"אות מתמחים למוגבלות בראיה. תקצוב בעלויות להצטיידות מרכזים טיפוליים למוגבלות בשמיעה במוסדות מוכש"ר חרדי. תקצוב בעלויות...

קרא עוד >>