jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

תמצות מיסוי תמ"א 38

פרויקט תמ"א 38 - בניה לפי תכנית חיזוק (שלא בדרך של הריסה) מדובר בעיסקה שלפיה מוענקות לדיירים זכויות בניה לדירות נוספות (בדר"כ על הגג). הדיירים בבניין מקבלים שירותי בניה לפי תכנית החיזוק הכוללים בעיקר הרחבת דירותיהם, ובתמורה. הקבלן מקבל מהדיירים...

קרא עוד >>

צפייה בתלושי שכר עובדי הוראה

תלוש השכר של עובדי ההוראה במוסדות החינוך ( משרד החינוך והבעלויות השונות )הינו תלוש מורכב וקשה לעריכה והבנה כאחד. התלוש שונה מאד מתלושי שכר של המגזר ברגיל וכולל בין היתר: דרגה, וותק, גמולי השתלמות וגמולי תפקיד השונים. בגלל מורכבות התלוש,...

קרא עוד >>

שכר עובדי הוראה

מוסדות חינוך המתוקצבים על ידי משרד החינוך מחויבים לשלם שכר לעובדי ההוראה בהתאם לדרישות המחמירות של משרד החינוך. שכר עובדי הוראה אינו דומה לשכר עובד משק רגיל. בעוד העובד הממוצע במשק יקבל תלוש פשוט הכולל שכר בסיס בתוספת נסיעות, הבראה...

קרא עוד >>

ייעוץ עסקי לעסקים קטנים

למרות הקשיים המשמעותיים בדרך, אלפי ישראלים מעיזים ומקימים עסק קטן מדי שנה. בעל עסק שיידע לתכנן היטב, לפעול בזהירות ולהיעזר בייעוץ מקצועי, יצליח. העיקר לא להפסיק לחלום.... לפי כתבה שפורסמה בווינט בשנת 2015 בישראל פועלים כיום למעלה מ־500 אלף עסקים,...

קרא עוד >>

מסלול הלוואה בערבות מדינה לעמותות חברתיות

ברצוננו להביא לידיעתכם כי קרן הסיוע של המדינה פתחה בחודש נובמבר 2016 מסלול ייעודי חדש לעמותות חברתיות. דרך מסלול זה ניתן לגייס הלוואה בערבות המדינה לעמותות חברתיות המספקות שירותים לממשלה בתחום החינוך, הרווחה והבריאות. במסגרת מסלול זה לא ידרשו העמותות...

קרא עוד >>

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2008, עם חקיקת תיקון 3 לחוק הפיקוח על קופות הגמל חויבו המעסיקים לפתוח קופות אישיות לפיצויים עבור העובדים החדשים ואילו עבור העובדים שהופקדו עבורם כספים בקופת פיצויים מרכזית עד ליום 31.12.2007 ניתן יהיה להמשיך ולהפקיד בקופה המרכזית עד ליום...

קרא עוד >>