jump to content

שכר

חלק בלתי נפרד מפעילות העסקים הוא תחום השכר. בין בחברות ותאגידים עסקיים המשלמים שכר לעובדיהם ו/או מעסיקים עובדים בקבלנות משנה, ובין בעמותות ומוסדות חינוך אשר מעבר לתשלומי השכר השוטפים חשופים לביקורות שכר מטעם משרד החינוך וגופים מתקצבים אחרים.

מחלקת החשבות וניהול הכספים במשרד מתמחה בדיני עבודה וחוקי השכר בכלל ומוסדות חינוך בפרט תוך מתן דגש על שירות אמין, מקצועי ובגובה העיניים והחשוב ביותר – עמידה בלוחות זמנים.

קיימים גופים שונים, בסדרי גודל שונים, הזקוקים לחשב שכר או מנהל כספים אך אינם נדרשים לו במשרה מלאה או לחילופין, גופים הזקוקים לחשב שכר עבור פרויקט זמני ומתן שירותי השכר והחשבות במשרד מהווים עבורם פתרון מושלם.

שירותי המחלקה כוללים בין היתר:

  • הכנת משכורות בהתאם לדרישות משרד החינוך
  • הכנה וטיפול בביקורות שכר מטעם הרשויות המתקצבות בכלל ומשרד החינוך בפרט
  • הפקת תלושים בהתאם לדיני השכר הרלוונטיים
  • טיפול בביטוח, פיצויים, גמל ונלוות לשכר
  • שירותי יעוץ ארגוני לחברות ומוסדות בנושאי שכר ודיני עבודה
  • עריכת הסכמי עבודה
  • טיפול בביקורות משרד התמ"ת
  • ביקורת ניכויים – ביטוח לאומי ומס הכנסה
  • בודק שכר מוסמך – הגברת האכיפה של דיני עבודה

להרחבה בנושא שכר עובדי הוראה לחץ כאן