jump to content

עדכונים אחרים

רודניק וורצל ושות' > עדכונים אחרים

מענק פעימה שניה

להודעה בנוגע למענק פעימה שניה לחצו כאן.

קרא עוד >>

מוסדות תורניים- תמיכת משרד החינוך בתקופה בה אין לימודים בעקבות הקורונה

פורסמה טיוטה להערות הציבור, בנוגע להמשך תמיכה במוסדות התורניים בתקופה, הטיוטה כוללת הנחיות ללמידה מרחוק המהווה תנאי הכרחי לקבלת התמיכה. לחוזר המלא לחצו כאן.  

קרא עוד >>

חוזר הקלות והטבות לעסקים בעקבות הקורונה- חוזר מתעדכן. תאריך עדכון אחרון 28.04.2020

בחוזר זה מידע מתעדכן אודות הקלות בתשלומי חובה, דחיית תשלומים למוסדות ממשלתיים ועוד. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

מוסדות חינוך- בקשה חריגה להוצאת עובדים לחל"ת

בחוזר זה הוראות לגבי אופן הגשת הבקשה להחרגה מהתקנות אשר אוסרות על הוצאות עובדים לחל"ת. לחוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

מענק סיוע לעסקים בהשתתפות בהוצאות קבועות

במטרה לסייע לעסקים ומלכ"רים שפעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, הממשלה אישרה מענק אשר יסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. המענק מיועד לעסקים (חברות, שותפויות ועצמאיים) וגם למוסדות ציבור (עמותות ומלכ"רים נוספים) בתנאים מסויימים ("מוסד ציבורי זכאי"). גובה...

קרא עוד >>

מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום- התעדכן ב26.04

בני 67 ומעלה אינם זכאים לדמי אבטלה היות והגיעו לגיל פרישה. כדי לפצות עובדים בגילאים אלו הותקנו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה) לפיהן עובדים אלו יזכו למענק. המענק ניתן עבור חודשים 03-05 (כל...

קרא עוד >>