jump to content

עדכונים אחרים

רודניק וורצל ושות' > עדכונים אחרים

הרחבה משמעותית לתכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי משבר הקורונה

על פי הצהרת ראש הממשלה ושר האוצר, ופרסום רשות המיסים, פורסמה הרחבה משמעותית לתכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי משבר הקורונה. מדובר בחבילת צעדים שאמורה להעניק ודאות וביטחון כלכלי למשך שנה לשכירים, עצמאיים ועסקים בתקופת הקורונה. התוכנית כוללת: מתן דמי אבטלה לשכירים,...

קרא עוד >>

עדכונים בנושא נגיף הקורונה

לקוחות יקרים! להלן מספר עידכונים בנושא לנגיף הקורונה:   מענקים- אושרו אורכות להגשת בקשות עבור מענק פעימה שניה עד ליום 7.8.2020 ולהגשת בקשות עבור מענק פעימה שלישית  עד ליום 15.9.2020. בקשות לפעימה שלישית במסלול החילופי (על בסיס חודשים מרץ- יוני)...

קרא עוד >>

דחיית מועד דיווח ביטוח מעסיקים עבור עובדים בחל"ת

לקוחות יקרים שימו לב! נדחה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים עבור עובדים שבחל"ת עבור חודשי שכר- מרץ, אפריל, מאי, יוני. לתאריך 15/08/20.  

קרא עוד >>

מענק הוצאות קבועות- פעימה שלישית תיקונים להחלטת הממשלה

הממשלה החליטה על תיקון ההחלטה הקודמת. להלן עיקרי התיקונים: אפשרות בחירת מסלול חילופי לעוסקים שמדווחים על בסיס מזומן. נקבע רף מינימלי למענק לעסקים בעלי מחזור גדול מ300 אש"ח. נקבעה סמכות מיוחדת למנהל רשות המיסים לשנות את החישוב האוטומטי במקרים מיוחדים....

קרא עוד >>

תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה שלוש תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה. לקריאת פרוט תוכניות המענקים לחצו כאן.

קרא עוד >>

סיכום טיוטת מבחנים לחלוקת תמיכה של משרד הרווחה למוסדות ציבור המעניקים שירות חברתי לצורך שמירה על המשכיות הפעילות לאור השלכות משבר הקורונה

החוזר מתייחס לעמותות המעניקות "שירות חברתי" שאינן מוסדות חינוך משרד הרווחה פרסם טיוטת מבחני תמיכה עבור מוסדות ציבור הפועלים בנושאי רווחה אשר מחזור פעילותם נפגע בתקופת משבר הקורונה. מטרת התמיכה לסייע למוסדות לשמור על רצף פעילות או לחדשה באופן תקין....

קרא עוד >>