jump to content

מאמרים בעיתונות

רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 6

לקוחות יקרים שלום רב מצ"ב חוזר מלחמה מס' 6 בנושא הלוואות בערבות מדינה והלוואות עוגן. עמותות אינן זכאיות להלוואות אלו, בשלב זה. נעדכן אם יהיה שינוי. לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 5

לקוחות יקרים שלום רב מצ"ב חוזר מלחמה מס' 5 החוזר כולל: א.    פרטים בדבר תוכנית מענקים להכשרת עובדים. לתשומת לב התכנית רלבנטית רק עבור הכשרה במקצועות מסויימים המפורטים בנספח. ב.     עדכון בנושא מענקים- עדכון בדבר מתווה נוסף שהוצע. טרם התקבלה...

קרא עוד >>

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 4

לקוחות יקרים שלום רב, להלן עדכון רביעי הכולל מידע ראשוני בדבר מענקים צפויים בשל המלחמה ונושאים נוספים. לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חרבות ברזל עדכון 3

אל לקוחות המשרד שלום רב להלן עדכון מלחמה מס' 3 הכולל הודעת חשכ"ל בדבר הקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה ודיני שכר בתקופת המלחמה. להלן גם נוהל שחרור תרומות לחיילים לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

חרבות ברזל עדכון 2

לקוחות יקרים שלום רב להלן עדכון מס' 2 הכולל הנחיות רשות המיסים לענין סעיף 46, הודעה בדבר אורכות להגשת דוחות שנתיים מטעם רשם העמותות ושימוש בכרטיסי אשראי ובישימוני תשלום. עדכון זה רלבנטי רק למגזר השלישי (עמותות וחל"צ). לקריאת החוזר המלא...

קרא עוד >>

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 1

אל לקוחות המשרד שלום רב, בימים קשים אלו נשתדל להביא לידיעתכם עדכונים רלבנטיים כפי שיתפרסמו ע"י המוסדות הרגולטורים. להלן עדכון מס' 1 הכולל הקלות ראשוניות שפורסמו ע"י רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי החשכ"ל ורשם העמותות סעיפים ג-ד רלבנטיים רק למגזר...

קרא עוד >>