jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > ‏‏‏ עדכונים שונים בהוראות שעה לקורונה בנושא דמי אבטלה החל מיום 01/07/20

‏‏‏ עדכונים שונים בהוראות שעה לקורונה בנושא דמי אבטלה החל מיום 01/07/20

// 14.07.2020

ביום 7 ביולי 2020 חוקק חוק שמאריך את הזכאות לדמי אבטלה למובטלים רבים עד יום 16.8.2020.

להלן מס הבהרות בנושא.

לקריאת ההבהרות לחצו כאן.