jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > עצמאים שנחשבים כעובדים שכירים לעניין תגמולי ביטוח לאומי

עצמאים שנחשבים כעובדים שכירים לעניין תגמולי ביטוח לאומי

// 28.01.2020

בהתאם לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) תשל"ב-1972:

מרצים, מורים, מדריכים ונותני שירותים נוספים (חוגים, סדנאות וכדומה) הנותנים סדרה של 7 (ומעלה) שיעורים/הרצאות/סדנאות וכו' במהלך השנה, או שנחתם איתם הסכם מראש לתקופת עבודה  של רבע שנה לפחות, המעסיק צריך לדווח ולשלם עבורם ביטוח לאומי גם אם מוציאים חשבונית.

 

אולם ביטוח לאומי וגם הפסיקה מחילים אותו גם על מצבים בהם נותן השירות משלם ביטוח לאומי כעצמאי ומפרש אותו כאילו על החלק העונה לתנאי הצו מדובר במשכורת.

 

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.