jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום- התעדכן ב26.04

מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום- התעדכן ב26.04

// 26.04.2020

בני 67 ומעלה אינם זכאים לדמי אבטלה היות והגיעו לגיל פרישה.

כדי לפצות עובדים בגילאים אלו הותקנו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה) לפיהן עובדים אלו יזכו למענק.

המענק ניתן עבור חודשים 03-05 (כל חודש בפני עצמו).

לחוזר המלא לחצו כאן.