jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

תבחינים לקבלת סעיף 46

סעיף 46 לפקודה נועד לסייע לפעילותם של מוסדות ציבור באמצעות הענקת זיכוי ממס בגין תרומות שהועברו אליהם. בחוזר מוצגים תבחינים לבחינת מוסד ציבורי הזכאי לקבלת הזכאות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה העוסק בהענקת זיכוי ממס. כמו כן פורסמו קוים מנחים לקביעת מוסדות...

קרא עוד >>

עדכוני מס שוטפים

עדכונים שוטפים מחודש ספטמבר 2015 בנושאים הבאים: א. מחיר מכירה לצרכי מס רכישה ב. נקודות זכוי בגין ילדים להורים החיים בנפרד ג. עדכוני מיסוי בקשר לתקבולים מקופות גמל ופצויים בגין אבדן כושר עבודה לחצו כאן לקריאת חוזר העדכונים המלא

קרא עוד >>