jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > חיוב מע"מ על פעילות במלכ"ר

חיוב מע"מ על פעילות במלכ"ר

// 20.02.2018

בעקבות החלטת מס הכנסה (ראה גם פוסט מתאריך 25.01.18) לפיה מלכ"ר שיתמודד במכרז ממשלתי ייבדק האם ניתן לסווג את פעילותו כפעילות עיסקית, עולה חשש כי עמותות רבות המתמודדות במכרזי ממשלה (כגון: עמותות המפעילות מעונות, גני ילדים, פנימיות ועוד) ידרשו לשלם מע"מ על פעילותן הרווחית באותו המגזר.

לשכת רואי החשבון שלחה מכתב לרשות המיסים ובו היא חולקת על החלטתה.

לדעתינו, שתי העמדות (הן של רשות המיסים והן של לשכת רו"ח) מוקצנות וחורגות מפסקי הדין שניתנו.

בחוזר המצ"ב ישנן מספר מבחנים על פיהם ניתן לנסות לזהות האם הפעילות חייבת במע"מ או לא.

בהתאם לכך, כל לקוח הניגש למכרז, או לקוח הנותן שירות שהוא בעייתי מהבחינות המפורטות בחוזר -מומלץ שיפנה אלינו לייעוץ פרטני.

במייל: info@rv-cpa.com או בטלפון: 02-5002747.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן