jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > העסקת נוער בתקופת הקיץ

העסקת נוער בתקופת הקיץ

// 15.06.2016

בזמן חופשת הקיץ ישנם בני נוער רבים המחפשים עבודה ומועסקים ע"י תאגידים שונים.

בני הנוער העובדים חשופים, לא אחת, לניצול ופגיעה בעבודתם ע"י המעסיק ועל כן קיים חוק ייעודי עבור העסקת בני נוער ("חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953").

בחוזר המצ"ב יוצגו עיקרי התנאים הנוגעים להעסקת נוער בחופשת הקיץ.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן