jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכונים אחרים > הנחיות לרישום גמ"חים כעמותות או חל"צ

הנחיות לרישום גמ"חים כעמותות או חל"צ

// 12.07.2016

רשם העמותות פרסם הנחיות לרישום גמ"חים המלווים כספי כעמותה או כחל"צ.

אין בהנחיות דבר משמעותי חדש מלבד שתי הנחיות כלהלן:

  1. השם צריך לכלול את המילה גמ"ח או גמילות חסדים או ציון אחר המורה כי מדובר בגמ"ח.
  2. ברישום המטרות יש לכתוב לא רק מטרה של מתן הלוואות אלא לציין מטרה של קבלת הלוואות לשם מתן הלוואות. במקרה והפעילות מוגבלת למקום גיאוגרפי אחד יש לציין את המקום.

מומלץ לציין גם מטרה נפרדת של מתן הלוואות בכדי לאפשר מתן הלוואות מכספי תרומות, דבר שלפי ניסוח הרשם אינו קיים.

לקובץ ההנחיות המלא לחץ כאן