jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > הוראות עיקריות בביקורת משרד הכלכלה והתעשייה

הוראות עיקריות בביקורת משרד הכלכלה והתעשייה

// 01.06.2016

כמענה לגל הביקורות שעורך משרד הכלכלה והתעשייה, ברצוננו להפנות את תשומת לבכם למספר הדגשים. נציין כי אין המדובר בכל הוראות החוק המחייבות את המעסיקים אלא במקבץ הוראות עיקריות וחשובות שנצפו כחוזרות על עצמן בביקורות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

לחוק שכר מינימום לחץ כאן

לחוק מניעת הטרדה לחץ כאן