jump to content
מכוונים אותך

בכל צומת

מציעים פתרונות

יחודיים

סוללים את השביל

בדרך שלך להצלחה

מדדים פיננסית לבדיקת איתנות מוסדות חינוך

ברצוננו להתריע בפני מוסדות החינוך הרבים המתוקצבים ע"י משרד החינוך כי פורסמה טיוטה לנספח א' לנוהל איתנות פיננסית אשר לפיה כמחצית ממוסדות החינוך אינם עוברים את הבדיקות הנדרשות! מוסד חינוך שלא יעמוד במדדים החדשים יישלל רישיונו ויופסקו לו תקציבי משרד החינוך.
אנו ממליצים לכל אותם מוסדות שלא עוברים את הבדיקה לפנות גם כן לחברי הכנסת ונציגי הציבור על מנת להקפיא את שלב הבדיקות עד לגיבוש נהלים חדשים וסבירים.

לבדיקת עמידתכם במדדים החדשים ניתן לפנות למשרדינו בטלפון: 02-5002747 או במייל: info@rv-cpa.com

tfasim_image

מספקים פתרונות חשבונאיים בכל התחומים

image_miktzoeyut

משרד רואי חשבון בירושלים

רודניק וורצל ושות' הינו משרד רואי חשבון ויעוץ עסקי המספק שירותים במגוון תחומים למגזר הפרטי, הציבורי והממשלתי ולמגזר השלישי, תוך מתן דגש על רמת מקצועיות גבוהה בשילוב עם שירות אישי וליווי צמוד לאורך כל הדרך.

קרא עוד >>

"לאורך כל השנים, קיבלנו טיפול מקצועי מהדרגה הראשונה..."

ביה"ס ע"ש פ' הימלפרב | הרב ירמי סטביסקי, מנהל

"אנו מרוצים מאד מהשירות האמין, המקצועי ביותר ומהייעוץ האישי והארגוני שניתן לנו בכל היבט מסחרי ומיסויי שנדרש..."

חברת שמעון קירשטיין בע"מ | עדי קירשטיין, מנכ"ל

רוצים לעבוד איתנו? חייגו: 02-5002747 או השאירו פרטים ונחזור אליכם

מאמרים

ביקורת תמ"ת

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה נכנס לתוקפו בתאריך 19.6.2012 במטרה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה באמצעות מנגנון חדש...

קרא עוד >>

חוברת ניהול תקין עם תוספות

רשם העמותות מבצע ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, בהתאם למדיניות ביקורת שקבע. ביקורות עומק מבוצעות על-ידי משרדי רואי-חשבון חיצוניים,...

קרא עוד >>

תבחינים לקבלת סעיף 46

סעיף 46 לפקודה נועד לסייע לפעילותם של מוסדות ציבור באמצעות הענקת זיכוי ממס בגין תרומות שהועברו אליהם. בחוזר מוצגים תבחינים לבחינת...

קרא עוד >>

היבטים חשבונאיים בנוהל תמיכות

נוהל תמיכות של שר האוצר מהווה אבן יסוד לזכאות לתמיכה ממשלתית. ההתנהלות לפיו הנתמכת נקובים בו תנאים חשבונאיים מסוימים לקבלת...

קרא עוד >>