jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומלכרי"ם

עמותות ומלכרי"ם

בישראל רשומים למעלה מ-42,000 עמותות, חל"צים והקדשים אשר בדומה לתאגידים עסקיים, מנהלים מערכות כספים מורכבות הנדרשות לעמוד בסטנדרטים איכותיים גבוהים ביותר, היות והפיקוח הקיים על עמותות ומלכ"רים הינו הדוק ודקדקני, אף יותר מבמגזר העסקי.

ניהול חשבונאי של עמותות ומלכ"רים שונה מעסקים גם בשל העובדה שהצרכים, החוקים והתקנות שונים מזה של תאגידים עסקיים. מגזר זה כפוף לחוק העמותות, הוראות רשם העמותות, ניהול תקין, נוהל תמיכות וכדו'

משרדינו כולל צוות בעל ניסיון עשיר, מומחיות ומקצועיות רבה בתחום המלווה מגוון רחב של עמותות ומלכ"רים מיום הקמתן ולאורך כל פעילותן תוך מתן ליווי ויעוץ שוטף לצורך התנהלות תקינה העומדת בדרישות השונות. משרדינו מתמחה בטיפול בביקורות עומק מטעם רשם העמותות והחשכ"ל ובמשך שנים מסייע לעמותות להתמודד מול הביקורות השונות. כמו"כ מסייע משרדינו בהכנת בקשות תמיכה ותקציבים ממשרדי הממשלה, קבלת סעיף 46 ושימורו, מעקב ובקרה אחר דוחות תקציב מול ביצוע ועוד.

שירותי המחלקה כוללים בין היתר:

  • ביקורת ועריכת דוחות כספיים לגופי המגזר השלישי
  • סיוע בהכנת בקשות לקבלת תמיכות ממשרדי ממשלה, השגת וחידוש רישיונות, שידור במרכבה
  • טיפול וליווי בביקורת עומק של רשם העמותות והחשכ"ל
  • ייעוץ בתחום המיסוי, מס שבח,המע"מ וביקורת ניכויים לעמותות
  • שירותי ביקורת פנים לפי דרישת חוק העמותות
  • סיוע בקבלת סעיף 46
  • שירותי שכר לפי מדורגים – שכר עובדי הוראה
  • ייעוץ והכוונה לצורך עמידה בדרישות משרד החינוך במוסדות חינוך
  • סיוע בישום דרישות והוראות חוק רלוונטיות וסיוע בהכנת דוחות לרשם העמותות
  • הכנת תוכניות הבראה ותקציבים ומעקב אחר ביצוע התוכניות