jump to content

מיסים

תשלום מיסים הוא אחד מההוצאות הגדולות ולעיתים "המאיימות" ביותר על כל יחיד, חברה, עמותה וארגון אחר. תכנוני מס ומתן פתרונות מס הולמים עשויים להפחית באופן משמעותי את נטל המס על התאגיד ולפיכך ישנה חשיבות רבה לניסיון, לידע ולמקצועיות במתן שירות בתחום זה.

בשנת 2014 כתב מבקר המדינה בדוח שנתי 65א כי אחד מלקוחותינו זכה, בזכות תושיית המשרד, בהקלות מס מפליגות ובהסדר מס מיוחד לאורך זמן ובכך חסך עשרות מליוני ש"ח. לדוח המבקר המלא >>

מחלקת המיסים במשרדנו מציעה ללקוחות מקצועיות, שירות ומחויבות על מנת להתאים את הפתרון ההולם ביותר במטרה לחסוך ללקוח, ככל האפשר, את תשלומי המס המוטלים עליו.

מנהל המחלקה רו"ח משה וורצל, הינו שותף במשרד ובעל ניסיון עשיר בתכנוני מס, מומחה בטיפול וייצוג לקוחות בפני רשויות המס ובעל עבר מרשים של חסכון במס ללקוחותינו. המחלקה מתמחה בחוקי המס השונים, עוקבת אחר התפתחויות ושינויים בתחום דיני המס ומפיצה חוזרים ועדכונים שוטפים לעובדים וללקוחות.

שירות מחלקת מיסים כולל בין היתר:

  • תכנוני מס ומתן פתרונות הולמים לבעיות מיסוייות בתחומים שונים
  • ייצוג בדיוני שומות מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי וניכויים
  • ייעוץ שוטך ללקוחות בענייני מס
  • מתן חוות דעת בנושאי מס
  • מיסוי מקרקעין וטיפול בכל היבטי המס בתחום הנדל"ן
  • טיפול שוטף במע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה החל מפתיחת התיק ולאורך כל חיי העסק
  • טיפול במיסוי מוסדות ציבור ומלכ"רים כולל קבלת הטבות לפי סעיף 46 לפמ"ה
  • הכנת חוזרים מקצועיים ללקוחות בתחומי המס השונים
  • הכנת ועריכת הצהרות הון