jump to content
רודניק וורצל ושות' > מח' מקצועית ויעוץ עסקי

מח' מקצועית ויעוץ עסקי

המחלקה המקצועית מתמחה במתן שירותים מקצועיים בחשבונאות וביקורת בהתאם לכללי חשבונאות ישראליים ובינלאומיים (IFRS) ומהווה תמיכה למחלקת ביקורת דוחות כספיים במשרד ולשאר המחלקות. עובדי המחלקה המקצועית מומחים ביעוץ מקצועי בתחום ראיית חשבון וביקורת ומתעדכנים באופן שוטף בשינויי התקינות. עובדי המחלקה אחראים על בקרת איכות הדוחות הכספיים ועל רמתם המקצועית ועמידה בכל תקני הביקורת המקובלים.

הכרת התקינות השונות, בארץ ובעולם, והבנת "הפינות" בכללי חשבונאות חיונית ולעיתים אף מסייעת ללקוח בתחומים שונים.

שירותי המחלקה ניתנים, כאמור, לכל המחלקות האחרות במשרד וכן ללקוחות המעוניינים ביעוץ והכוונה מקצועית.

בנוסף, מתמחה המחלקה במתן יעוץ עסקי לחברות ועסקים. במקרים רבים נתקלים המנהלים באתגרים ובבעיות מורכבות שלפתרונם השפעה רבה על עתיד הארגון, בין אם כתוצאה מהשפעות המס, השפעה על מכירות החברה, השפעה על תוצאות ביקורות שונות וכדו'. תכנון ויעוץ נכון בפתרונם עשוי לכוון את הארגון לתוצאות טובות יותר.

מתן יעוץ עסקי כולל, בין היתר, את הכרת פעילות התאגיד, בנית תכנית עסקית לפי דרישה, ניתוח עסקי התאגיד ובדיקת רווח גולמי בהתאם, בדיקת תמהיל המוצרים/שירותים ובדיקת כדאיותם ועוד.

שירותי המחלקה כוללים בין היתר:

  • בדיקות והגהות דוחות כספיים מבוקרים לצורך בדיקת איכות ועמידה ברמת המקצועיות הנדרשת
  • קביעת נהלי עבודה לביקורת דוחות כספיים והכנת תוכניות ביקורת
  • פרסום חוזרים ועדכונים שוטפים בתקינה הישראלית והבינלאומית
  • מתן הדרכות מקצועיות לעובדי המשרד בכל המחלקות
  • מתן ייעוץ והכוונה ללקוחות בעסקאות מורכבות
  • בנית תכנית עסקית
  • ניתוחים אנליטיים ובנית תחזיות מזומנים לחברות ועסקים

להרחבה בנושא ייעוץ כלכלי לעסקים לחץ כאן