jump to content
רודניק וורצל ושות' > ביקורת דוחות כספיים

ביקורת דוחות כספיים

תחום החשבונאות בארץ ובעולם עובר תהפוכות ושינויים רבים ביניהם: שינויים תמידיים בתקינה הבינלאומית, עדכונים של כללי חשבונאות ישראליים, חוזרים והבהרות שונות של המוסד לתקינה חשבונאית ועוד.

משרדינו מתמחה בכללי חשבונאות ישראליים ובינלאומיים (IFRS) ומעניק שירותי חשבונאות וביקורת לתאגידים שונים: חברות גדולות וקטנות הכוללות חברות נדל"ן, תעשייה, מסחר ושירותים, מקצועות חופשיים ועוד. מלכ"רים ומוסדות הנמנים על המגזר השלישי וכן שירותי ביקורת לעצמאיים ושותפויות.

המקצועיות, הניסיון והידע הרב של צוות עובדי הביקורת במשרד מאפשר מתן שירותי ביקורת במגוון תחומים ויעוץ חשבונאי ועסקי התואם לפעילות הלקוח. בשירותי הביקורת הניתנים במשרד ניתן דגש על התאמת הביקורת ללקוח מבלי לפגוע במקצועיות השירות. צוות הביקורת לומד את סביבת הלקוח, הענף בו הוא פועל, תחומי הפעילות שלו, צורת ההתנהלות שלו, אופן רישום הנהלת החשבונות בספרי הלקוח, המנהלים והעובדים בתאגיד, האסטרטגיות והתהליכים המתרחשים בעבר ובהווה ובהתאם לכך בונים תוכנית ביקורת ייחודית ללקוח. המומחיות והיצירתיות של צוות עובדי הביקורת נותנים ערך מוסף ללקוח הן לענין תוצאות המס ואיתנות פיננסית כלכלית לעסקים והן למילוי דרישות מתקצבים ורגולטורים שונים לעמותות ומלכ"רים.

הייעוץ החשבונאי ניתן על בסיס הביקורת שבוצעה ובהתאם לאתגרים שהתגלו במהלך הביקורת ועשויים לשפר את התנהלות הלקוח.

בין השירותים שמספק המשרד בתחומי הביקורת:

  • ביקורת וסקירת דוחות כספיים ומאוחדים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
  • עריכת דוחות למ"ה וייעוץ שוטף בענייני מ"ה, מע"מ, בט"ל ועוד
  • עריכת דוחות כספיים
  • ייעוץ בנושאים חשבונאיים
  • ייצוג בפני רשויות המס
  • מתן חוות דעת מקצועיות
  • ייעוץ וליווי עסקי