jump to content

רשת גנ"י עץ הדעת

הרב אברהם מקלב

אנו לקוחות משרדכם מזה כ- 20 שנה וברצוננו לעצור לרגע מכלל הפעילות האינטנסיבית השוטפת ולומר תודה רבה!!
לאורך השנים נעזרנו רבות בשירותי המשרד השונים הכוללים ביקורת דוחות כספיים, שכר, יעוץ חשבונאי ואחר, הנהלת חשבונות, מע"מ, מיסוי, בטוח לאומי וביקורות רשם העמותות ומשרדי ממשלה.
בכל התחומים הנ"ל, פועל משרד רודניק וורצל בכלל, ומשה וורצל בפרט. ביעילות, מקצועיות ובנועם הליכות ראויים לציון ומעניקים לנו את הסיוע החשבונאי והמשפטי שאנו זקוקים לו בפעילותינו השוטפת ותורמים רבות להמשך התפתחותנו.
במסגרת העבודה המשותפת נחשפנו לעבודה מקצועית, איכותית ואמינה אשר מוכיחה הבנה וידע מקצועי והכל ברוגע וזמינות ועם תחושת שותפות, אחריות ועניין במפעל ומטרותיו.
תודה רבה ומקווים להמשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח גם בשנים הבאות.
יצוין כי במהלך השנים הפננו למשרדכם לקוחות עם פרויקטים גדולים מתוך הכרה באחריותכם לשמור על רמת המקצועיות והיחס ללקוח. מכולם קיבלנו משוב של תודה על עצה הוגנת.

לחצו כאן להמלצה המלאה