jump to content

מכללת בית וגן

הרב שלמה פולק, מנכ"ל

ברצוננו להודות לכם על השירות המקצועי, המהיר והיעיל בכל התחומים, מיסים, ביקורת, ענייני רשם העמותות וכדו'.

ומעל לכל, רמת זמינות לקבלת מענה, גבוהה ביותר.

היחס האישי, הסבלנות, ההקשבה והטיפול האנושי, מעבר לרמת המקצועיות והיסודיות בה מטופל התיק – עושים את ההבדל בין משרדי רואי החשבון השונים.

אין לי ספק כי מאז הצטרפנו לשירותי משרדכם הפקנו מכם תועלת מרובה

ישר כוחם.

לחצו כאן להמלצה המלאה