jump to content
רודניק וורצל ושות' > אודות המשרד > המלצות > חברת שמעון קירשטיין בע"מ

חברת שמעון קירשטיין בע"מ

עדי קירשטיין, מנכ"ל

כלקוחות וותיקים ומרוצים של המשרד מזה כ-30 שנה. ברצוני להודות לכם על שיתוף פעולה פורה ומוצלח לאורך כל הדרך בכלל ומאז שמונתה שלומית וורצל לטפל אישית בנו בחברה בפרט.

אנו מרוצים מאד מהשירות האמין, המקצועי ביותר, ומהייעוץ האישי והארגוני שניתן לנו בכל היבט מסחרי ומיסויי שנדרש.

הטיפול של משרדכם מול משרדי ממשלה, בנקים וגופים עסקיים לו נדרשנו היה יעיל, קצר והשיג את מטרתו תוך הפגנת מקצועיות ראויה לציון.

במהלך הכרותינו רבת השנים קבלנו מכם עדכונים זמינים וחשובים שעזרו לנו מאד לפעילות העסקית של החברה.

לאור האמור, ברצוני להודות בשמי ובשם חברת קירשטיין בע"מ על הכל, ומי ייתן ולאורך ימים נמשיך לשמור על קשר חברי ומקצועי על כל המשתמע מכך.

לחצו כאן להמלצה המלאה