jump to content

כללי

חוזר שכר 2024

להלן ריענון ועדכונים לקראת שנת המס 2024 לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכונים 11

פורסמו מבחני תמיכה וקול קורא לחלוקת כספי תמיכה למוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו כתוצאה מהשלכות מלחמת "חרבות ברזל". מדובר ב3 מענקים נפרדים עבור כל אחד מהחודשים 10.23, 11.23 ו12.23 נדרשת ירידה של 25% בכלל הכנסות המוסד, בכל אחד מחודשי המענק, ביחס...

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכונים 10

לקוחות יקרים שלום רב להלן חוזר מספר 10 המפרט מסלולי פיצוי נוספים הרלוונטיים לעסקים בדרום/ בצפון בטווחים כפי שמפורט בחוזר (א-ב). זאת בנוסף למענק המשכיות עסקית (הנקרא גם מענק הוצאות מזכות) המיועד לכלל העסקים בארץ, עליו פרטנו בהרחבה בחוזר מספר...

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכון 9

לקוחות יקרים שלום רב, להלן חוזר מס 9 ובו עידכונים שונים בנושא מלחמת חרבות ברזל לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

חרבות ברזל עידכון 8

להלן עדכון מלחמה מס' 8 בעניני שכר ואבטלה לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

מלחמת חרבות ברזל עידכון 7

הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי אושרה סופית במליאת הכנסת בחוזר זה נפרט על מתווה המענקים כאשר תנאי סף לכניסה לתכנית המענקים להמשכיות עסקית הוא פגיעה של מעל ל 25% בחודש לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי, ומחזור שנתי...

קרא עוד >>