jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > ‏‏‏ מענק עידוד התעסוקה הנחיות להגשת הבקשה

‏‏‏ מענק עידוד התעסוקה הנחיות להגשת הבקשה

// 14.07.2020

בתאריך 15.07.2020 יפתח שירות להגשת בקשות לקבלת מענק לעידוד תעסוקה באתר האינטרנט של לשכת שירות התעסוקה. ניתן להגיש את הבקשות 60 מתום החודש לגביו מבוקש המענק (בכל חודש בנפרד).

נקבע כי בתוך 21 יום יקבע שירות התעסוקה את זכאות המעביד וכן יבוצע התשלום על ידי רשות המסים או באמצעות משרד אחר שיקבע שר האוצר, לכן חשוב שפרטי החשבון הבנק בתיק הניכויים שברשות המסים יהיו מעודכנים.

בעת הגשת הבקשות לקבלת המענק המעסיקים ידרשו להיכנס לאתר ייעודי של לשכת שירות התעסוקה, למלא את פרטי העובדים המזכים באמצעות טופס מקוון או באמצעות קובץ אקסל.

להלן מספר דגשים חשובים למילוי הטופס המקוון או קובץ האקסל – מתוך הנחיות לשכת שירות התעסוקה

לקריאת הדגשים לחצו כאן.