jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > תשלום עבור שעות נוספות

תשלום עבור שעות נוספות

// 14.02.2016

415,000 ₪ לעובדת, שלא קיבלה שכר על שעות נוספות

לאחר 18 שנות עבודה כאחראית פוטרה העובדת ללא שימוע. במהלך הדיונים בתיק התגלה גם כי חברת כוח האדם, לא שילמה לעובדת שכר עבור שעות נוספות. ארבע שנים וחצי אחרי שהתביעה הוגשה, בית הדין לעבודה קיבל אותה.
נציין כי פסק הדין ניתן כנגד חברת כוח אדם אך הוא הדין לגבי מעסיק מן המניין.
בפסק הדין, דחתה השופטת את טענת חברת כוח האדם כי העובדת הועסקה במסגרת "משרת אמון". השופטת הסבירה כי העובדת שימשה כאחראית תחום "בלבד" ולא בתפקיד הנהלה בכיר הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן