jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > תשלום חד פעמי לעובד בגין ויתור על זכויות לשכר מסוים אינו רווח הון

תשלום חד פעמי לעובד בגין ויתור על זכויות לשכר מסוים אינו רווח הון

// 21.04.2016

עובד פיתח עבור המעביד מערכת מיוחדת ועבורה היה זכאי, עפ"י הסכם,  לתוספת שכר אחוזית שוטפת. אח"כ התגלעה מחלוקת על זכותו של העובד והוא קיבל סכום חד פעמי ובתמורה ויתר על זכויותיו בגין ההסכם. העובד טען כי מדובר ברווח הון (שאחוז המס שלו נמוך משל אחוז המס שלו בגין שכר).

בפס"ד נקבע כי קיימת חזקה שתשלומים לעובד הינם שכר אלא אם כן קיימת ראיה כי המדובר בתשלום הוני. מעבר לכך, גם תשלום הוני בגין נכס שמקורו ביחסי עובד מעביד  יהיה חייב במס כשכר היות ומדובר בתשלום שהינו תחליף לשכר.

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן