jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > תמיכות עיריית ירושלים לשנת 2017

תמיכות עיריית ירושלים לשנת 2017

// 16.03.2017

ברצוננו להביא לידיעתכם כי עיריית ירושלים פרסמה חוברת תמיכות לשנת 2017 עבור תאגידים הפועלים בירושלים,

מצ"ב סיכום התמיכות הרלוונטיות לכל סוג מוסד.

ניתן להגיש בקשה בהתאם לקריטריונים נוספים (לאו דווקא עבור מוסדות חינוך) המפורטים בחוברת התמיכות של העירייה.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

לחוברת התמיכות של עריית ירושלים לחץ כאן