jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

// 25.06.2020

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה שלוש תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה.

לקריאת פרוט תוכניות המענקים לחצו כאן.