jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכונים אחרים > קנסות בגין עבירות לפי חוק הגנת השכר וחופשה שנתית

קנסות בגין עבירות לפי חוק הגנת השכר וחופשה שנתית

// 31.07.2016

בית הדין האזורי לעבודה גזר קנס פלילי בסך 118,600 ש"ח, התחייבות להימנע מעבירה בסכום 1,180,000 ₪ למשך 3 שנים ופיצוי לקורבנות העבירה על חברה שביצעה עבירות לפי חוק הגנת השכר וחוק חופשה שנתית.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן