jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > קופת גמל לקצבה לעצמאיים

קופת גמל לקצבה לעצמאיים

// 05.09.2019

כפי שמצוין בחוק שהתפרסם בשנת 2017  בהתאם לפרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית  אודות הפקדות לקופות גמל לעצמאים שהכנסתם עולה על 63,600 ₪,

החל מ12/19 יוכל משרד האוצר להטיל קנסות על עצמאים שלא הפקידו כנדרש עבור שנת 2018 ואילך.

לקריאת תקציר החוק לחץ כאן.