jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > עמותות- הקלות ודחיית מועדים

עמותות- הקלות ודחיית מועדים

// 30.03.2020

בחוזר זה סיכום הודעות מטעם רשם העמותות וההקדשות, משרדי ממשלה מתקצבים ונושאים נוספים.

לחוזר המלא לחצו כאן.