jump to content
רודניק וורצל ושות' > קורונה > עדכוני קורונה 22.11.2020

עדכוני קורונה 22.11.2020

// 23.11.2020

בחוזר הבא, עדכונים  בכל הקשור למענקים, הטבות והקלות קורונה

הנושאים בחוזר:

פחת מואץ- הטבה על רכישת ציוד- יוכרו הוצאות כפולות מהרגיל.

מענקי הוצאות קבועות- הורדת רף הירידה במחזור ל25% גם בחודשים 11-12.2020

מענק סיוע למשפחתונים

מענק סיוע לעסקים חדשים- ע"י הבית לסולידריות חברתית חל"צ, פרטים בגוף החוזר.

מענקים למובטלים

התאמות למענקים בעקבות חופשות לידה ומילואים

מענק שימור עובדים- הודעה על פתיחת ההגשה.

מצ"ב מצגת הנחות בארנונה  וטבלת מענקים מסכמת.

 

נשמח להמשיך לסייע בהגשת הבקשות ובמתן ייעוץ בבחירה בין מסלולי מענקים חילופיים.

למעוניינים בבדיקה מקיפה של הזכאות למענקים השונים נא לשלוח מייל למזכירות ולהמתין. בעקבות הלחץ, הטיפול עלול להתעכב מעט.

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.